Spis treści:

 

Adam Mielczarek             Śpiący rycerze

 

Wstęp

Pytania Od rewolucji do apatii „Solidarność” i demokracja Podziemie jako depozytariusz solidarnościowego doświadczenia Koncepcja badania Obszar badań

 

Kto konspirował?

Czytelnictwo prasy podziemnej Źródła danych o respondentach Konspiracja w Warszawie Podziemie czy opozycja demokratyczna?

 

Losy indywidualne

Sytuacja materialna Aktywność w trzecim sektorze Związki zawodowe Podziały partyjne Nieobecność w instytucjach publicznych

 

Pamięć tradycji

Niepodległość, antypolityka, społeczeństwo podziemne Etos odwieczności Drugi obieg jako wartość sama w sobie Cele działania – w służbie wolności słowa Niepodległość, antykomunizm, demokracja Nastawienie na trwanie

 

Desant do administracji państwowej

Dwie płaszczyzny utożsamienia Oczami obywatela O sobie samych Zapomniani bohaterowie?

 

Etyka obywatelska

Dziedzictwo antypolityki Krajobraz po bitwie Aktywny obywatel? Antykomunizm – pomieszanie języków Wyzuci z tożsamości? Etos pracy

 

Pierwsze dni wolności

BHP Powrót do normalnych zajęć Stosunek do Okrągłego Stołu i wybory Ujawniać się czy nie? Neutralność i partyjność

 

Solidarność przez małe „s”

Rozpad środowiska Kombatanctwo Naturalna hierarchia „Solidarność” przez duże „S”

 

Feralny przystanek „Niepodległość”

Kryzys moralny Znikanie „Solidarności” Autorytet starszeństwa Zapomniany język demokracji Nieobecność lewicy

 

Aneks metodologiczny

Metody Charakterystyka przebadanej populacji

 

Paweł Swianiewicz      Rycerze podziemia – działacze samorządowi

Aktywność w samorządach Radni o samorządzie Aktywność i zainteresowanie sprawami samorządowymi Zaufanie do samorządów Podsumowanie i wnioski

 

Jan Strękowski                     Warszawa podziemnych wydawców

Początki Okres karnawału 13 grudnia Największy ośrodek Jak to policzyć? „Niezależni dla kultury” Dlaczego kolportaż?

 

Aleksandra Domańska W poszukiwaniu bohatera. Szkic do portretu

Akt I: Ekspozycja Pierwszy punkt zwrotny – inicjacja obywatelska Akt II: Konfrontacja Drugi punkt (bardzo) zwrotny – wejście w niepodległość Akt III: Rozwiązanie?

 

 

 

 

 

Autorzy:

 

Adam Mielczarek – socjolog. W okresie stanu wojennego pracował w strukturach KOS. Inicjator i kierownik projektu „Śpiący Rycerze”. Kieruje firmą Ośrodek Badań Lokalnych.

 

Paweł Swianiewicz – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW.

 

Jan Strękowski – dziennikarz, pisarz, scenarzysta filmowy, filmowiec dokumentalista. W latach siedemdziesiątych współpracownik KOR-u, w latach osiemdziesiątych między innymi redaktor naczelny „Tygodnika Wojennego”. Członek zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

 

Aleksandra Domańska – reżyser i scenarzysta.

 


Powrót na stronę główną projektu