Śpiący Rycerze

 

„Śpiący Rycerze”, to program ogólnopolskich badań socjologicznych dotyczących obecnych losów dawnych działaczy opozycji demokratycznej. O koncepcji i celach "Śpiących Rycerzy" oraz o wynikach dotychczasowych badań można dowiadywać się ze stron, do których odsyłają linki poniżej.

  1. Zarys problemu
  2. Koncepcja badań

 

Od początku roku 2008 ruszyła realizacja drugiego etapu badań. Pod nazwą „Samoorganizacja społeczna w latach 1982-1989 a współczesna aktywność obywatelska Polaków„ projekt ten uzyskał dotację Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Badania dotyczą tym razem działaczy solidarnościowego podziemia w mniejszych ośrodkach i będą one realizowane w wybranych miastach Podlasia i Podkarpacia Obecnie realizowany projekt nie jest już wykonywany w ramach struktur organizacyjnych SWS, lecz - dzięki poparciu prof. Piotra Glińskiego - jako projekt Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

 

Śpiących Rycerzy opisuje również scenariusz telewizyjny napisany przez współautorkę całego przedsięwzięcia, Aleksandrę Domańską. Nosi on tytuł Rozbite oddziały, a jego przygotowanie możliwe było dzięki dofinansowaniu ze strony Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

  1. Kontakt do Aleksandry Domańskiej

 

Pierwszy etap programu - badania zrealizowane jesienią 2005 przez Stowarzyszenie Wolnego Słowa wśród dawnych konspiratorów w Warszawie - zaowocował wydaniem książką pod tytułem „Śpiący rycerze”, autorstwa Adama Mielczarka. Książka jest już do kupienia w księgarniach, ale można ją też zamawiać pocztą elektroniczną i otrzymać za zaliczeniem pocztowym. Zamówienia można przysyłać pod adres spiacy-rycerze@sws.org.pl. Cena książki wynosi 30 zł + koszt opłaty pocztowej.

 

 

Informacje o projekcie

  1. Wyniki badań warszawskich w mediach
  2. Zamawianie książki

    (w mailu prosimy wskazać zamawianą liczbę egzemplarzy oraz adres, pod jaki mamy wysłać książkę)

  3. Spis treści książki
  4. Sponsorzy